Şartlar & Koşullar

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi


Siteden yararlanmaya başlanılmadan önce dikkat!.

Sözleşmenin Konusu:Süreleri, gün ve saatleri, hizmet bedeli ve şartları aşağıda yazılı olan yabancı dil eğitim paketlerini kapsayan hizmet sözleşmesidir.

1- Eğitimin Şekli

A-Kişiye Özel Ders , B-Gruba Özel Ders şeklinde yapılmaktadır.

2- Paketi Alan Kişinin Seviyesinin Belirlenmesi

Eğitim paketi alan, almak istediği eğitim paketi için, konu ile ilgili sahip olduğu bilgi ve becerisi ile programdan beklentisini en doğru şekilde Özel Kolay Dil Kursunu arar ve aktarır. 0212 288 72 86 - 0530 337 69 49 Whatsapp

Hizmeti veren Özel Kolay Dil Kursu paketi alan kişinin seviyesini belirleyip bilgi, beceri ve beklentilerine uygun olan eğitim paketini hizmet alana sunar. Hizmet alan hizmetinin vasıf ve niteliğini doğru olarak anlar ve sözleşme bu şekilde taraflar arasında kabul edilmiş olur.

3-Seçilen Eğitim Paketi

Alınan paketlerin gün ve haftalara dağılımı en az 1 ders (45 dk) olacak şekilde  ayarlanabilir. Kişi yoğunlaştırılmış program tercihi yapabilir. Paketi alan kişi ile irtibata geçilerek maksimum 15 günde programı başlatılır.

4-Ayıplı Hizmet İhbarı

Eğitim alan, paketi almasının üzerinden 30 gün geçmesi halinde hizmet ile ilgili “ayıplı hizmet” iddiasında bulunamaz. Ayıplı hizmet iddiası yazılı olmadıkça muteber sayılmaz.

5-Sözleşme Feshi

heryerdeyabancidil.com’dan alınan eğitim paketi ile birlikte başlayan bu sözleşmenin feshi Özel Öğretim ve Eğitim Kurumları için Bakanlıkça yayımlanan 5580 Sayılı Özel Öğretim Borçlar kanunu hükümlerine tabidir.

Madde B: Öğrenim ücretini ders saat ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem eğitim başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısım iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı  iade edilir.

6-Eğitim Süresi ve Diğer Hususlar

heryerdeyabancidil.com,  Kolay Dil Eğitim ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. e aittir Sitemizde alınan eğitim paketleri kişinin tercih ettiği ders,zaman ve saatlere göre programlama yapılacaktır. Siteden ders paketi alan kişinin koşulları dikkatlice okunduğu ve aynen kabul ettiğini ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anladıklarını kabul anlamına gelir. Bu koşulları kabul edilmiyorsa, sitedeki hizmetlerden faydalanması mümkün değildir..

heryerdeyabancidil.com sitesi, ticari satış  vebilgilendirici bölümler içeren bir sitedir. Sitede bulunan hizmetler bölümünde faydalanması için belirlenen ücreti ödemesi gerekmektedir. heryerdeyabancidil.com kanunda belirtilen haklara saygılıdır. Aynı saygıyı kullanıcılarından da bekler.

heryerdeyabancidil.com'un isim hakkı, içeriği, tüm doküman, program ve yazılımlara ait hakları saklıdır. Sitede aksi belirtilmediği sürece, site içindeki hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz,

heryerdeyabancidil.com herhangi bir sebep ve mazeret (teknik arıza ve aksaklık vs.) bildirmeden hizmeti durdurma veya ara verme hakkına sahip değildir, aksi takdirde hizmet alan kişinin işbu sözleşmeyi iptal hakkı geçerli olacaktır.

heryerdeyabancidil.com üzerinden alınan paketler direk Kolay Dil Eğitim ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.  tarafından dikkate alınarak programınız yapılır ve size bilgi verilir.

heryerdeyabancidil.com’da kullandığını kişisel bilgileriniz kesinlikle çalışanlarımız  ve 3. şahıslarla paylaşılmamaktadır.

heryerdeyabancidil.com ‘da eğitim veren hocalara karşı şiddet ve ahlaki olmayan davranışlar sergilendiğinde heryerdeyabancidil.com iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

heryerdeyabancidil.com’dan alınan paketlerde tanımlanan eğitmen ve saatler kişinin memnuniyetsizliğine göre 1 kere değiştirebilir.

heryerdeyabancidil.com’dan alınan paketlere göre eğitime başlayan kişi eğitimine devam edeceğini taahhüt eder Katılmayacağı dersler için 24 saat önceden gerekçesini yazılı olarak açıklayan e-mail yada whatsapp yoluyla talepte bulunur. Mazeret ve talepler aldığı pakete göre 1 eğitim programı boyunca 2 kezi geçemez. Aynı gün içinde ders iptali yapılamaz. En az 4 gün önceden bildirilmesi durumunda gün ve saat değişikliği

heryerdeyabancidil.com’dan  alınan paketlerde öğrenci tatil ve özel sebeplerden dolayı derslerini dondurabilir 1 hafta önceden haber verilmesi şartı ile. Ders dondurma hakkı 1 kere kullanılabilir. Kayıt dondurma süresi maksimum 1 Aydır. Kayıt dondurma belirlenen eğitim bitiş tarihini geçemez.

heryerdeyabancidil.com herhangi bir bildirim yapmadan hoca değiştirme hakkına sahiptir. Özel durumlarda derslere başka eğitmenler girebilir.  Aksi durumda dersler işlenmemiş sayılacaktır ve ertelenecektir.

heryerdeyabancidil.com ‘den eğitim paketi alan kişi paketi aldığı tarihten itibaren öğrencilerine gönderdiği fatura ve benzeri belgeleri kargo ile teslim etmektedir ve tüm kargo ücretleri alıcıya aittir.

heryerdeyabancidil.com’dan alınan paketler  arasında paket değişikliği fiyat farkını ödeyerek yapabilir. Paketi alan kişi derslerini başka bir kişiye devredebilir. heryerdeyabancidil.com eğitim sisteminde, öğrencilik durumu paket alındıktan sonra başlar.

heryerdeyabancidil.com eğitim programında ve kullanım sözleşmesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.